Barion Pixel Skip to content

ROXY 400L FORRRASZTÓ ÉS KIS HEGESZTŐGÉP a Rothenbergertől

147600 Ft

 • Cikkszám: 2273
 • GTIN: 4251314241979
 • A ROTHENBERGER Industrial ROXY 400L egy keményforrasztó és kis hegesztőgép az igényes barkácsolás szerelmeseinek.
 • ideális általános hegesztési munkákhoz, precíziós mechanikához, modellkészítéshez, optikához, hajlítási munkákhoz, nyakkivágásokhoz és művészeti munkákhoz
 • beleértve az újratölthető 2 literes oxigénpalackot (200 bar) és a Maxigas 400 eldobható patront
 • kiterjedt hegesztőberendezéssel, hordozókerettel, választékos dobozzal és visszarúgás elleni védelemmel ellátott tömlőcsomaggal
 • Munkatartomány 0,1-2,5 mm anyagvastagság, lánghőmérséklet 3100°C, üzemi hőmérséklet 450-1100°C

Leírás

GHS02
Veszély vagy figyelmeztetés
Tűzveszélyes

GHS03
Veszély vagy figyelmeztetés
Oxidáló

GHS04
Figyelmeztetés
Sűrített gázok

Jelzőszó
 • Veszély
Figyelmeztetések veszélyre
 • H220 – Rendkívül gyúlékony gáz.
 • H270 – Tüzet okozhat vagy felerősítheti; Oxidálószer.
 • H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; melegítés hatására felrobbanhat.
 • H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
 • H336 Álmosságot és szédülést okozhat.
biztonsági utasítások
 • P210 – Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó, tilos a dohányzás.
 • P220 – Ruházattól/…/éghető anyagoktól távol tartandó/tárolható.
 • P244 – Tartsa a nyomáscsökkentőt zsírtól és olajtól mentesen.
 • P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőz/permet belélegzését.
 • P280 – Védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt kell viselni.
 • P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés. Ha lehetséges, távolítsa el a kontaktlencséket. Folytassa az öblítést.
 • P370 + P376 – Tűz esetén: A szivárgást meg kell szüntetni, ha biztonságosan megtehető.
 • P410 + P403 – Napfénytől védve, jól szellőző helyen tárolandó.
 • P101 – Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a tartályt vagy a címkét.
 • P501 – Tartalom/tartály hozzáadása….
 • P102 – Gyermekek elől elzárva tartandó.
 • P103 – Használat előtt olvassa el a címkét.